Welkom bij muziekvendel Nardinc

 

Het Muziekvendel Nardinc is in maart 1973 ontstaan als een muziekactiviteit van de toenmalige Stichting Nardinc in Naarden.

De Stichting Nardinc was een groot buurt- en activiteitencentrum dat vooral gericht was op jongeren en was gehuisvest in de voormalige Promerskazerne aan het Promersplein in Naarden Vesting. De naam Nardinc komt van de vroegere naam van Naarden, welke in de 10de eeuw Nardinc heette. Wat nu Het Gooi wordt genoemd heette destijds Naerdincklant.

In 1986, toen er gesproken werd over het fuseren van de Stichting Nardinc met een aantal andere sociaal culturele instellingen in Naarden, ontstond er vanuit het Muziekvendel behoefte aan zelfstandigheid. Aldus werd op 31 oktober 1986 de geheel zelfstandige Vereniging Muziekvendel Nardinc opgericht.

Het Muziekvendel Nardinc bestaat op dit moment uit een blazersgroep en een slagwerkgroep, samen vormend de drumfanfaregroep, een fanfareorkest, een jeugdorkest “J.O.N.G.” en een blokfluitgroep. Een apart onderdeel van het Muziekvendel is de in heel Nederland en ver daarbuiten zeer bekende blaaskapel “De Wallenkraaiers”.
Ook de slagwerkgroep treedt soms op als aparte eenheid onder de naam “Slagwerkgroep Naarden”.

De gala-uniformering van het Muziekvendel Nardinc heeft als oorsprong de voor de vestingstad Naarden erg roerig verlopen Napoleontische tijd. Vooral bij de drumfanfaregroep is dit duidelijk te herkennen. Ook heeft deze drumfanfaregroep de beschikking over een Middeleeuws uniform, dat tijdens de festiviteiten t.g.v. het 650-jarig bestaan van de vestingstad Naarden met zeer veel succes werd geïntroduceerd. Sinds een paar jaar heeft het Muziekvendel een geheel nieuw onderdeel, de blokfluitgroep. In het kader van het jeugdproject 2005 is deze groep opgericht.
Via deze enthousiaste groep kunnen de jeugdige leden doorstromen naar het leerlingenorkest.

Het Muziekvendel Nardinc treedt jaarlijks op tijdens diverse evenementen in binnen- en buitenland, waaronder bloemencorso´s, carnavalsoptochten, Sinterklaasoptochten, slotavonden avondvierdaagse, uitwisselingsactiviteiten met de stad Uhersky Brod in Tsjechië, muziekfestivals en andere festiviteiten. Verder verleent het orkest medewerking aan o.a. kerstconcerten en overige concerten en organiseert het Muziekvendel zelf concerten en slagwerkavonden in de zaal van hun verenigingsruimte.

Het Muziekvendel Nardinc is gehuisvest in gebouw De Sprong aan de Keverdijk in Naarden. Dit werd bij de opening in 1996 omgedoopt tot gebouw “De Proms”. De naam “De Proms” is afgeleid van de vroegere behuizing van het Muziekvendel, de Promerskazerne. Helaas moest het Muziekvendel deze unieke ruimte verlaten omdat de gehele Promers door de Rijksgebouwen-dienst grootschalig werd gerenoveerd en later verhuurd als meubel- en designcentrum.

 

 

Muziekvendel Nardinc, Keverdijk 2, 1411 SJ Naarden

bestuur@nardinc.nl | Tel 035 - 6945194

Webdesign & editors:

Heidi Beentje en Ilse Mulder

  • White Instagram Icon
  • Facebook Clean